Wykresy AR207

Czas wewnętrzny: 2014-01-16 CZ 11:50:36


1. Temperatura DS    31.2 °C

chart

2. Temperatura MC    48 °C

chart

3. Temperatura DR    23.4 °C

chart

4. Temperatura EXT    -0.8 °C

chart

5. Wilgotność INT1    33.9 %RH

chart

6. Temperatura INT1    23.7 °C

chart

7. Wilgotność INT2    34 %RH

chart

8. Temperatura INT2    23.75 °C

chart

UWAGA: Do poprawnego wyświetlania wykresów konieczne jest połączenie internetowe i dostęp do usługi Google Chart API

Wersja: U.0.1


www.apar.pl