AR207

Czas wewnętrzny: 2014-01-16 CZ 11:40:49


Wejścia:

1. Temperatura DS 31.2°C
2. Temperatura MC 48°C
3. Temperatura DR 23.4°C
4. Temperatura EXT -0.6°C
5. Wilgotność INT1 34.0%RH
6. Temperatura INT123.6°C
7. Wilgotność INT2 34%RH
8. Temperatura INT223.75°C

Stan wyjść / źródła alarmów:

Alarm1:

Alarm2: 2

Alarm3:

Alarm4:


Rejestracja:    Pamięć do zapisu: wewnętrzna

Numer rekordu w aktualnym pliku: 3443345


Pamięć wewnętrzna:    Pendrive:

Połączenie z komputerem przez USB:

Wersja: U.0.1


www.apar.pl